Vedtekter

Publisert søndag 29. mars 2015 10:51
Skrevet av Bjørn Rønning

På årsmøtet i Trondheim i 2015 ble det lagt frem et forslag på nye vedtekter.

Vedtekter godkjent av årsmøtet 18.03.15