Referat

På denne siden vil dere finne kort sammendrag fra styremøter i NBMF.
  

Styremøte Colorline 1 - 3/12 - 14
Av saker som ble behandlet kan nevnes:
- Oppfølging av saksliste forrige styremøte.
- Utdanning deltidspersonell/tilskudd fra NBSK.
- Kreftregistret.
- Nødnett - hvem skal eie?
- Forslag om endring i IKS loven.
- Brannkonferansen 2015.
- Mens du venter på ambulansen.
- Eventuelt.
 
 
 
Styremøte Oslo 23/10-14
Av saker som ble behandlet kan nevnes:
- Oppfølging av saksliste siste styremøte.
- Oppsummering - Møte med DSB 28/8-14.
- Oppsummering - KNS konferanse Stockholm 16-18/9-14.
- Orientering - Arbeidsutvalgets vedtak om Forbundets satsing i forhold til kreftrisiko blant brann- og redningspersonell.
- Høring - Forslag til nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO).
- Oppsummering - Dialogmøte om kreftrisiko blant brann- og redningspersonell 14/10-14.
- Særavtalen (SFS 2404).
- Statsbudsjettet 2015.
- Rygge beredskapssenter.
- Møte i Prsgrunn.
- Brannkonferansen 2015.
- Fagforbundets yrkesskadepris.
- Eventuelt
 
 
 
Styremøte Colorline 18-19/6-14
Av saker som ble behandlet kan nevnes:
- Oppnevnelse av Faggruppe 1 og 2 i Fagforbundet.
- Aktiviteter fremover
- Bruk av vår logo
- Særavtalen SFS 2404
- Deltagelse i Kommunalt Nordisk samarbeid
- Kreftsaken
- Møte med DSB
- Brannkonferansen 2014 og 2015
- Forslag til ny læreplan for BER I og BER II
- Vedtekter til NBMF
- Regnskap (Tertialrapport)
- Regnskap Yrkesskadefondet
- Deltagelse Brannmenn mot kreft Bergen 28-29 august
 
 
 
Styremøte Gardermoen 13/2-14
Av saker som ble behandlet kan nevnes:
- Brannkonferansen 2014
- Arbeidsoppgaver vedrørende årsberetning
-Regnskap
-Forslag til vedtektsendringer
-Arbeidet med strategiplan
-Budsjett
 
 
Styremøte Oslo 23-24/1-14
Av saker som ble behandlet kan nevnes:
- Brannstudiet.
Høringssvar, høringsfrist.
- Høringsnotat- forslag til endringer i brann- og eksplosjonsvernloven, straffeloven 2005 og tolloven.
- Veileder kreft.
Videre arbeidet med å få denne i trykken og distrubiering av den.
- Brannkonferansen 2014.
Program
Årsmøte
Medlemsmøte
- Pensjon/særaldersgrenser
Klemet Rønning-Aaby informerte om dette.
 
 
Styremøte Bergen 20-21/11-13
Av saker som ble behandlet kan nevnes:
- Brannkonferansen 2014.
Stavanger 3- 4/4-14.
Program.
- Handlingsplan 2013-2014.
- Brannstudiet.
- HMS og kreftsaken.
Jørn Davidsen og Dag Skaseth deltar i et møte som DSB har innkalt til i Bergen 28/11-13.
- Info om Særavtalen ved Unni Rasmussen.
- Fremtidens nasjonale redningsorganisering.
- Medlemskorps om ikke betaler medlemskontigent til NBMF
 
 
Styremøte Sørmarke 22-23/8-13
Av saker som ble behandlet kan nevnes:
- Åpning og konstituering av det nye styret.
- Stein Gulbrandsen la frem nytt forslag til organisering av Arbeidsgruppe Brann.
- Brannkonferansen 2013, erfaringer....
- Brannkonferansen 2014, det blir jobbet med å få lagt denne til Stavanger samt å få et like spennende program som vi hadde i 2013.
- Det videre arbeidet i referansegruppa til Geir Mostig angående "Brannstudiet".
- Forberedelser til nytt møte med DSB.
- Nettsiden vår, hvordan få denne bedre. Opprettelse av en facebook side.
- Under event. kan nevnes:
Videre arbeidet med brannmenn og kreftrisiko.
Årshjul.
Ole Morten Skogland deltar på et debattseminar i det Danske folketinget angående redningsberedskap i Danmark (Dansk Brannstudie).
 
 
 
 
 

Reklame

sample iconØnsker du å støtte Norsk Brannmannsforum økonomisk kan du gjøre dette ved å plassere en reklamebanner for din bedrift på vår side. Ta kontakt for mer informasjon.

Om NBMF

sample iconNorsk Brannmannsforum er en selvstendig, administrativt og økonomisk uavhengig interesseorganisasjon for brannpersonell tilsluttet Fagforbundet.
Les mer..

Kontakt Oss

sample iconBrannmannsforum
Tel: 90 09 44 66
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.